Privacy- & Cookie verklaring

Kleine Reizigers webshop gaat veilig met je gegevens om. Wij hechten namelijk veel waarde aan de privacy van webshop.kleinereizigers.nl bezoekers en daarbij begrijpen we en erkennen we ook dat jouw privacy heel belangrijk is. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij je graag uit welke informatie wij ontvangen als je webshop.kleinereizigers.nl bezoekt en welke stappen wij nemen om je informatie te beschermen.

Deze verwerking van je gegevens gebeurt in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het belangrijkste is wel dat wij nooit jouw persoonlijke informatie zullen gebruiken om door te geven aan derden (tenzij het ons wettelijk verplicht wordt).

Producten kopen en gegevens klantverwerking

Koop jij een product via onze website? Dan kom jij op een website van één van onze partners terecht en daarmee sluit je uiteindelijk een overeenkomst. Verstrekking van persoonsgegevens geschiedt niet via onze website, maar bij de webshop waar jij het product koopt.

Middels deze privacyverklaring willen we benadrukken dat de verklaring op deze website, niet geldt voor andere website waar jij naartoe wordt verwezen. Zodoende is er aan onze kant ook geen garantie dat de website waarvan u koopt jouw gegevens betrouwbaar en veilig verwerkt. Wil je zeker weten hoe het daar zit? Zoek en lees dan de verklaring van die websites.

Wanneer er sprake is van schade of verlies doordat je de inhoud, goederen of diensten op deze andere websites gebruikt of hierop vertrouwt, dan zijn wij daar niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor.

SSL-certificaat

Kleine Reizigers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom heeft onze website een veilige verbinding via SSL (Secure Sockets Layer) wat gegevensuitwisseling tegengaat en ervoor zorgt dat jouw gegevens veilig zijn.

E-mail versturen via contactformulier

Verstuur jij via het contactformulier een berichtje, of stuur jij ons een e-mail, dan mogen wij de gegevens die jij hierin meestuurt enige tijd bewaren. Wij verwijderen uw gegevens weer als uw vraag/klacht/ander bericht volledig is afgehandeld.

Opvragen, aanpassen of verwijderen van persoonlijke gegevens

Je hebt áltijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor mag je altijd contact met ons opnemen via het contactformulier of via info@kleinereizigers.nl.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien ik over digitale persoonsgegevens beschik die ik óf met jouw toestemming verwerk óf verwerk om een overeenkomst die ik met je heb gesloten uit te voeren. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die ik van je bewaar in een leesbaar computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@kleinereizigers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy en kan je doen in een programma als bijvoorbeeld paint. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Tevens willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring

Op onze website zijn plugins en diensten van derden geïnstalleerd of geïmplementeerd. Deze plugins kunnen cookies bij jouw achterlaten. Wat is een cookie? Dat is een klein tekstbestandje dat op je computer wordt opgeslagen zodra jij een website bezoekt. Cookies kunnen ook op een tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies onderscheiden de ene gebruiker van de ander. Komt jij op de webshop van Kleine Reizigers en bezoek jij de website even later weer, dan herkent onze site de eerder opgeslagen informatie.

Deze diensten of plugins maken gebruik van cookies:

Affiliate Partners

Omdat onze website grotendeels uit links bestaat die verwijzen naar websites van derden, gebruiken deze zogenoemde affiliate partners cookies. Deze cookies worden maximaal zeven dagen bewaard en daarna weggegooid. De cookies die hieruit komen, worden enkel gebruikt voor het bijhouden van de doorverwijzing van onze website naar die van hen. Alle transacties die verder door jouw worden gedaan op de website van derden, vallen onder de cookieverklaring van die website.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om onder meer bezoekersstatistieken bij te houden. Dit houdt in dat we kunnen inzien hoeveel mensen per dag, week of maand op de webshop komen en welke pagina’s graag bekeken worden en welke niet. Google Analytics verzamelt hiervoor anonieme gegevens (ook geen IP-adres), ofwel cookies. Deze worden niet langer dan veertien maanden bewaard. Kleine Reizigers Webshop deelt geen gegevens met Google en koppelt geen surfgedrag van verschillende apparaten en sessies.

Om jou van gegevensbescherming te verzekeren hebben we een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.

WordPress

Kleine Reizigers Webshop draait op WordPress. Een platform dat ook gegevens verzamelt. Eveneens om het gebruik van Kleine Reizigers Webshop te registreren. De gegevens hiervan worden opgeslagen op de servers van WordPress (niet langer dan 347 dagen).

Cookies uitschakelen

Het kan zijn dat jij helemaal niet wilt dat jouw gegevens via Kleine Reizigers Webshop of andere websites worden opgeslagen. Dat kan gelukkig opgelost worden. Op deze website wordt u uitgelegd hoe u cookies uitschakelt en/of verwijdert.

Contact

Mocht bovenstaande jou niet helemaal duidelijk zijn, of heb je nog andere vragen, dan kunt u altijd mailen naar info@kleinereizigers.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst geüpdatet op 6 november 2019 en kan op elk moment worden gewijzigd. Het is daarom aan te raden om deze cookie- en privacyverklaring met enige regelmaat op te zoeken.