Disclaimer

Iedere dag opnieuw besteden wij veel aandacht aan Kleine Reizigers (Webshop), aan de samenstelling van deze webshop en alle gegevens die hierop staan. Desondanks kunnen wij nooit instaan voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van de tentoongestelde producten op deze website. Kleine Reizigers (Webshop) aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade – in welke vorm of formaat dan ook – dat verband heeft met het gebruik van deze site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Ziet u een bewering of mening waar u het niet mee eens bent, dan kunt u Kleine Reizigers (Webshop) hier niet voor verantwoordelijk houden. Een bewering of mening, geuit in producten, (blog)artikelen of andere content, is die van de auteur en niet direct verbonden met deze website, de webmaster of internetprovider. Kleine Reizigers (Webshop) kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is daarom niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade – in welke vorm of formaat dan ook – die mogelijk voortvloeit uit de uitingen op Kleine Reizigers (Webshop).

Kleine Reizigers (Webshop) kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. De producten en informatie die u op deze website vindt, zijn zoals ze zijn en we geven u geen garantie of waarborg als het gaat om geschiktheid of deugdelijkheid ervan. Bent u het ergens niet mee eens of heeft u anderszins klachten, dan dient u hiervoor naar de directe aanbieder van de producten te gaan.

Kleine Reizigers (Webshop) garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze website, noch staan wij garant voor enige door de maker van de producten gedane beweringen. Daarom raden wij u als gebruiker van deze website altijd aan om onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten na de via deze website verkregen informatie.

De informatie op Kleine Reizigers (Webshop) wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen mogen wij doorvoeren zonder u hiervan vooraf op de hoogte te hoeven stellen.

Links naar externe websites

Op Kleine Reizigers (Webshop) vindt u een flink aantal links naar externe websites. Kleine Reizigers (Webshop) is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites of de manier waarop zij omgaan met uw persoonlijke informatie. Wilt u weten hoe zij daarmee omgaan, dan kunt u het beste de disclaimer, privacyverklaring, copyright-pagina en algemene voorwaarden (indien aanwezig) van de betreffende website opzoeken.